momcare24h
Kiến thức

Tuần về đích, bé có thể nặng tới 3,6 kg và dài hơn 50cm. Bác sĩ sẽ tư vấn cho mẹ về việc kích sinh hoặc can thiệp nếu quá tuần thai mà bé chưa chào đời. Ngoài ra, mẹ cần chú ý nếu chuyển động của bé chậm lại hoặc có dịch chảy ra từ âm đạo […]

XEM THÔNG TIN
Sự phát triển của thai nhi tuần 40

Sự phát triển của thai nhi tuần 40

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 39

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 39

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 38

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 38

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 37

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 37

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 36

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 36

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 35

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 35

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 34

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 34

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 33

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 33

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 32

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 32

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 31

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 31

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 30

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 30

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 29

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 29

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 28

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 28

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 27

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 27

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 26

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 26

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 25

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 25

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 24

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 24

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 23

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 23

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 22

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 22

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 21

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 21

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 20

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 20

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 19

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 19

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 18

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 18

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 17

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 17

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 16

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 16

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 15

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 15

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 14

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 14

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 13

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 13

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 12

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 12

momcare24h
Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 11

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 11

momcare24h